Wie is verantwoordelijk voor de BHV in bedrijfsverzamelgebouwen ? Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld en waar ik geen eenduidig antwoord op kan geven. Dit verschilt namelijk per huurovereenkomst, wat is hierover opgenomen en wat niet. Wél is het zo dat wettelijk is vastgelegd dat de verhuurder of eigenaar verantwoordelijk is voor de onroerende voorzieningen (aard- en nagelvast) in het gebouw zoals brandslanghaspels, eventueel een brandmeldcentrale en andere zaken zoals nood- en transparant verlichting. Maar er is een groot grijs gebied als het gaat om bedrijfshulpverlening en veiligheid: de organisatie hier van!  In dit artikel licht ik met name de rol van de verhuurder uit, zonder al te juridisch te worden en roep ik op om als verhuurder zelf meer verantwoordelijkheid te nemen.

Het belang van de verhuurder

Een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening in bedrijfsverzamelgebouwen is iets waar ook de verhuurder belang bij heeft. Toch heb ik gemerkt dat maar weinig verhuurders zich geroepen voelen. Ze wijzen vaak op het voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheid. En hoewel ze daar enerzijds gelijk in hebben, hebben ze er wel belang bij om hun huurders aan te sporen cq te verplichten om hun BHV zaakjes goed te regelen. Een calamiteit van dusdanige aard zoals een brand of grote waterschade kan (financiële) gevolgen hebben voor de verhuurder. Wettelijk is niet hetzelfde als wenselijk…

Toename van claimcultuur

Het ene huurcontract is het andere niet. De toename van een claimcultuur vindt ook in Nederland plaats. Partijen willen dus duidelijk vastgelegd hebben dat (bijvoorkeur) de tegenpartij verantwoordelijk is in plaats van zijzelf. De standaard BOG (bedrijfsonroerend goed) overeenkomst volgens het ROZ model is dusdanig opgesteld zodat de verantwoordelijkheden en plichten zo veel mogelijk bij de huurder worden gelegd. Maar is dat wat je wil als verhuurder? Degene die betaald, bepaald! Op het moment dat de verhuurder zich de taak toe-eigent om de BHV te regelen voor en vooral mét de huurders, geef je daar mee een heel duidelijk signaal af: wij vinden veiligheid belangrijk! En daarmee ook bedrijfscontinuïteit als gewenst gevolg, voor zowel de huurder als verhuurder.

Controle op naleven van afspraken

In mijn ogen zou de verhuurder strikter mogen (moeten) zijn op de naleving van de verschillende afspraken over bedrijfsveiligheid. Dit zou men kunnen doen door goed contact te onderhouden met de huurder(s) waardoor het makkelijker wordt om hen aan te spreken op ongewenst onveilig gedrag en de mogelijke gevolgen hiervan.

Centenkwestie

Uiteindelijk komt het toch weer uit bij de centjes. Wanneer je als verhuurder de zaken betaald, worden die kosten uiteindelijk toch weer doorbelast aan de huurders. Maar in de situatie dat de (vele) huurders weinig betrokken zijn (bij het gebouw van de verhuurder), zou ik er voor willen pleitten om vooral die taak naar zichzelf (de verhuurder) toe te trekken.

Aanvullingen?

Heb jij andere ervaringen over hoe de BHV in bedrijfsverzamelgebouwen is georganiseerd? Of heb jij aanvullingen, praktijk ervaringen of meer juridisch onderbouwde cases, voel je vrij om te reageren!