In ieder bedrijfsnoodplan is een alinea gewijd aan de opkomsttijden van de hulpdiensten. Wanneer ik klanten vraag waar het aantal minuten op gebaseerd is, hebben ze daar vaak geen idee van. Doorgaans wat gemompel dat het in het oude (of gekopieerde) plan ook zo stond. Gek, aangezien je als BHV’er de tijd tussen aanvang van de calamiteit tot het moment dat de hulpdiensten arriveren, moet overbruggen. Dan zou je toch willen weten hoe lang dat maximaal mag c.q. zal duren? Wil jij meer weten over de opkomsttijden van de hulpdiensten, lees dan vooral verder!

Opkomsttijden in het nieuws

Regelmatig komt het onderwerp opkomsttijden in het nieuws. Vooral als de hulpdiensten beter of slechter dan de norm hebben gepresteerd. Maar enigszins genuanceerd naar deze opkomsttijden kijken kan geen kwaad. Want de opkomsttijden voor bijvoorbeeld de brandweer bestaan uit drie onderdelen:

  • de melding/verwerkingstijd
    de tijd tussen de melding aan de meldkamer van de burger in nood en het alarmeren van de brandweer.
  • de uitruktijd
    de tijd tussen het alarmeren van de hulpdiensten door de meldkamer en het tijdstip dat het eerste voertuig de kazerne verlaat op weg naar het brandadres.
  • de werkelijke aanrijtijd
    de tijd die het eerste voertuig nodig heeft om van de kazerne naar de plaats incident te gaan.

Gestreefd wordt naar een maximale aanrijtijd van twaalf minuten en een maximale uitruktijd van 3 minuten.

Opkomsttijd van de politie

Als politie-agent zit je niet op poliltiebureau te wachten tot je wordt opgeroepen. Je bent eigenlijk de hele dag ‘op straat’. Vanuit de regio probeert men de verschillende eenheden dusdanig te spreiden zodat deze binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn na een spoedmelding.

Opkomsttijd van de ambulance

In tegenstelling tot de politie, hebben ambulances wel een eigen post vanwaar ze vertrekken maar ook zij zijn vaak onderweg. Met de (provinciaal) vastgestelde hoeveelheid en spreiding in ambulanceposten wordt er naar gestreefd om in 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Dit is geen wettelijke norm, maar wordt als ‘werknorm’ gehanteerd.

Opkomsttijd van de brandweer

De spuitgasten hebben een kazerne waar vandaan ze op een melding af gaan. In artikel 3.2.1 van  het Besluit Veiligheidsregio zijn per type object (woning, kantoor, etc) de opkomsttijden vastgelegd:

opkomsttijd aanrijtijd brandweer

 

Wel geeft deze wet aan het bestuur van de veiligheidsregio ruimte om beargumenteerd af te wijken van deze tijden. Met de kanttekening dat de maximale opkomsttijd van 18 minuten niet mag worden overschreden. In het dekkingsplan dat op bestuurlijk niveau is opgesteld, kunnen bepaalde overschrijdingen van de opkomsttijden naar bepaalde gebieden geaccepteerd. In het dekkingsplan wordt aangegeven welke eenheid als eerste uitrukt naar een bepaald gebied. Of te wel wie er het snelste kan zijn.

Opkomsttijden samengevat

Hieronder vind je een overzicht van de afspraken over de opkomsttijden van de hulpdiensten:

opkomsttijd hulpdiensten