Veel opleiders geven certificaten en/of pasjes uit met daarop ‘geldig tot 1 jaar na uitgifte‘. Daardoor hebben veel mensen de indruk dat een BHV opleiding maar 1 jaar geldig is. Maar moet je elkaar jaar een cursus BHV herhaling volgen, of niet?

Wetgeving op cursus BHV herhaling

Nergens in de wet wordt een exacte termijn genoemd waarop een herhalingscursus moet plaatsvinden. Dat kan ook niet, aangezien er per bedrijf andere risico’s zijn. Bedrijven met een hoog risico hebben er wellicht baat bij om vaker, bijvoorbeeld één keer per maand of kwartaal te oefenen.  En bedrijven die een laag risico hebben, of regelmatig door het jaar kleinere oefeningen doen, kunnen van mening zijn dat die frequentie voor een “officiële herhaling” best één keer per twee of misschien zelfs drie jaar kan. Het enige wat wel in de wet is beschreven dat de bedrijfshulpverlening adequaat moet kunnen functioneren en dat de in de RIE beschreven risico’s daar de leidraad voor zijn. Dat is waar het uiteindelijk om draait!

BHV in een omgeving met weinig risico’s

Bijvoorbeeld een gemiddelde kantoororganisatie kent doorgaans niet meer risico’s dan struikelen, snijden en een hartstilstand. Ik zou dergelijke bedrijven adviseren om één keer per 2 of 3 maanden een kleine tussentijdse oefening te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld met alleen het BHV team of een klein gedeelte van het bedrijf, een pandronde te maken en met elkaar te bekijken, gecombineerd met een controle of alle BHV materialen nog op de juiste plek hangen. Stel jezelf vragen zoals:

  • Waarom is er gekozen voor dit type blusser op deze plaats? Is er een reden om een andere blusser op te hangen? Hangt deze blusser wel op de makkelijkste plaats?
  • Weet iedere BHV’er wat er van hem of haar verwacht wordt tijdens een (oefening van een) calamiteit?
  • Weet iedereen het interne noodnummer?
  • Is men bekend met de vluchtroutes?

Oefenen én opleiding

Hoewel er in een dergelijke situatie weinig risico’s zullen zijn, zou ik wel aanraden om jaarlijks een cursus BHV herhaling te volgen. Juist omdat er (gelukkig!) in het algemeen weinig gebeurd, zakken de kennis en vaardigheden sneller weg. Een cursus BHV herhaling is dus niet verplicht maar wel heel handig!