Vorige maand is de nieuwe NEN 8112:2017 gepubliceerd. Na jaren van overleggen en de ontwerpversie van 2014, is de kogel door de kerk. De NEN 8112:2017 is beschikbaar en vervangt hiermee de NEN8112:2010, Ontw.NEN 8112:2014 en NEN 4000:2008. Maar wat is er veranderd in de nieuwe NEN 8112 ten opzichte van de inmiddels ingetrokken normen? En voegt de online BNO tool wel echt wat toe? Ik vertel het je in dit artikel.

Waarom heeft het zo lang geduurd voor de Ontwerpversie van 2014 definitief werd?

Eén van de redenen is dat men de ambitie had om een toolbox te ontwikkelen. Hier is ook een soort crowdfunding voor geweest maar volgens mij is dit een stille dood gestorven. Wel is er een begin gemaakt door ten tijden van de ontwerpversie een aantal bestanden kon downloaden. Persoonlijk was ik er niet zo enthousiast over. De look and feel ervan deed mij erg houtje-touwtje aan. Daarnaast was het vrij lastig om de bestanden aan te passen; steeds verschuivende onderdelen in Word. Heel irritant! Daarnaast zijn er veel wisselingen in de bezetting van het ontwerpteam geweest.

BNO tool

Begin december was men er bij de NEN helemaal klaar voor en werd alles in werking gezet om de nieuwe NEN 8112 in januari van dit jaar te lanceren. Naast de NEN norm zelf, krijg je nu ook toegang tot een online omgeving, de zogenaamde BNO tool. Dit is een dashboard waarbij je in verschillende stappen zelf je bedrijfsnoodplan zou kunnen samenstellen. Wanneer je bent ingelogd, is het startscherm een overzichtspagina (dashboard) waarbij je van de verschillende tabbladen (stappen) jijzelf jouw BNO organisatie kan inrichten. In het dashboard zie je de status van de verschillende onderdelen.

Stap 1: Risicoanalyse

Als eerste stap, ga je de risico’s analyseren. Werd in de NEN 8112:2010 en NEN 4000:2008 verwezen naar de (arbo) risico-inventarisatie, nu ga je zelf aan de slag met het scoren van de risico’s. Naast de omschrijving van het risico. geef je op verschillende punten het effect aan. Op de toelichtingstabblad zijn verschillende verwijzingen naar o.a. TNO en TU Delft.

Stap 2: Beheersmaatregelen

Hoe ga je om met die risico’s, benoem je in stap 2, de beheersmaatregelen. Dit doe je aan de hand van de BIO methode. Als substap ga je de risico’s koppelen aan de beheersmaatregelen. Ook hier wordt op de toelichtingspagina verwezen naar verschillende documenten, waaronder het TU model rampenplan.

Stap 3: Ontwerpen BNO

In deze fase ga je aan de hand van scenario’s onder andere het aantal benodigde BHV’ers bepalen. Opmerkelijk vind ik dat het BHV-escalatieplan wordt genoemd, terwijl dit niet verder wordt toegelicht met een voorbeeld.

Stap 4: Implementatie BNO

Alles wat je nodig hebt om van je plan, praktijk te maken wordt benoemd in dit deel van de BNO tool. Het lijkt een light-versie van een beleidsplan voor de BHV te zijn omdat je ook een begroting kan uploaden.

Stap 5: Borging en Evaluatie

Als laatste een lange vragenlijst om na te gaan of je niets bent vergeten. Dit is de aangepaste versie uit de NEN 4000 uit 2008.

Wat mij is opgevallen aan de nieuwe NEN 8112:2017

Detail maar toch, de naam verschilt. Wordt op de ene plaats de NEN 8112:2017 genoemd, ergens anders blijkt het om de 2016 versie te gaan. Is dit een tactiek die vanuit de automotive-branche is overgenomen? (daar worden nieuwe auto’s in de maanden november en december niet meer uitgegeven omdat de waarde van de auto dan daalt) Oké, zeurpuntje. Ik ga gauw verder!

Cross-selling?

Er wordt enorm verwezen naar andere NEN normen. Op zich niet gek maar ik krijg toch een beetje het gevoel dat cross-selling gestimuleerd wordt.

Makkelijk?

Het idee dat helaas veel bedrijven hebben/hadden bij een BHV-plan/bedrijfsnoodplan (een word document dat je makkelijk met functie ‘vervangen’ in Word kan aanpassen) wordt naar mijn idee duidelijk teniet gedaan. Er wordt deze nieuwe NEN 8112 norm veel verwezen naar verschillende risico-analysemethoden. Het gaat meer de kant op van risicomanagement. Ik kan als BHV-adviseur hier een heel grote meerwaarde bieden ten opzichte van de aanbieders die heel goed kunnen control-H’en.

BIO methode

Ook wordt de BIO methode er ‘even door heen gegooid’. Ik denk dat menig coördinator en hoofd BHV hier even op moet googlen om er achter te komen wat dit is. Daarnaast is de norm meer gericht op business continuity management met een tikje crsismanagement, dan acute hulpverlening door de bedrijfshulpverlening.

Overvloed aan ondersteunende documenten

Ik had de indruk dat met de BNO tool bedrijven zelf makkelijker een BHV-organisatie zouden kunnen opzetten. Dat zie ik echt niet werken zonder verdere kennis van de materie te hebben. Daarnaast denk ik ook niet dat dit echt tijd gaat besparen. Er worden maar liefst 26 documenten toegevoegd die je verder zouden moeten helpen. Maar ik denk dat velen hierdoor stranden. Hoe goed bedoeld het initiatief ook is.

Privacy? Bedrijfsgevoelige informatie delen

Als laatste stel ik mijzelf de vraag waarom ik bedrijfsgevoelige informatie zou uploaden op de website van de NEN. Dit is een commerciële organisatie waar ik verder geen banden mee heb. Alleen daarom al zou ik de BNO tool alleen ter inspiratie gebruiken, en niet als online omgeving voor mijn documenten. Noem me achterdochtig maar ik noem het liever kritisch en een gezonde mate van bewustzijn.

In een apart artikel heb ik de verschillende definities per versie (de nieuwe NEN 8112, oude 2010 versie en de NEN 4000 uit 2008) naast elkaar gezet. Onderaan de verschillende gebruikte bronnen van het NEN ontwerpteam, gewoon ter inspiratie.

Wat vind jij van deze nieuwe NEN 8112? Heb je ‘m al aangeschaft of niet? En wat vind je er van? Ik ben benieuwd naar je reactie! Laat weten wat jij er van vindt in de comment-sectie.