Risico’s bepalen, is dat wel reëel? In hoeverre kun je bepalen met welke risico’s jouw bedrijf of organisatie mee te maken heeft? De risico’s zelf misschien niet zo zeer, wel de invloed die je er van kan ondervinden. Dat laatste liet de schoolpleincommissie mij enige tijd zien. Tot die ouderavond, wist ik niet eens dat er zoiets bestond als een speciale commissie voor het schoolplein. Laat staan dat een basisschool die nodig had. En de aanleiding was een boom op het schoolplein.

Risico’s bepalen, zoals de schoolpleincommissie het zag

Een aantal ouders hadden zich verenigd in de schoolpleincommissie. Zij maken zich hard voor een kindvriendelijke inrichting van het schoolplein. Eén van hun ingebrachte agendapunten was ‘de boom’. Eerlijk gezegd moest ik wat schamper lachen toen ik dit op de bespreekagenda van een ouderavond zag staan. Maar tijdens de ouderavond begreep ik waarom ze zich ‘zo druk maakte’. Het bleek namelijk dat al lange tijd een boom op het schoolplein stond die er slecht aan toe was. Meerdere malen had de schoolpleincommissie de schooldirectie gevraagd om hier actie op te ondernemen. Maar jaar in, jaar uit waren er goede en slechte argumenten aangedragen waardoor de boom bleef staan waar die stond. De directeur die slechts enkele maanden eerder was begonnen, hoorde het aan, knikte beleefd en zei het mee te nemen in de budgetbesprekingen voor 2018.

Het ging lang goed tot…

Die tweede grote storm die over ons land raasde. De boom die sinds jaar en dag daar midden op het omgevallen boom op schoolpleinschoolplein stond, brak en was op een andere boom terechtgekomen. Stel op sprong moest er een hovenier gebeld worden die op zeer korte termijn het metershoge gevaarte kon verwijderen. Aangezien het voor hoveniers en bomenvellers die 18e januari een gouden dag was, met waarschijnlijk een flinke rekening tot gevolg. Ook dit is onderdeel van risico’s bepalen…

 

‘Geluk is met de dommen?’

Met wat minder geluk was de boom op de school terechtgekomen. Of was ‘ie omgevallen tijdens het haal- of brengmoment. Dat zou een heel andere situatie met zich mee gebracht hebben. Had de schooldirectie  überhaupt wel rekening mee gehouden met een dergelijk scenario? En zou men hier op voorbereid kunnen zijn? Hadden de BHV’ers wat kunnen doen? Waren de opgestelde protocollen nog wel toereikend geweest? Allemaal ‘als, als, als’. En gelukkig is het nu nog redelijk goed gegaan. Nee, dit was duidelijk een geval waarbij veiligheid meer geluk dan wijsheid was. Toch hoop ik dat de volgende keer het wijsheid boven het geluk gekozen wordt.