Veranderingen doorvoeren in een organisatie stuit meestal op veel weerstand. Mensen doen de dingen graag op de manier zoals ze dat al jaren gewend zijn. De wereld om ons heen verandert desondanks snel. Dat zorgt ervoor dat je mee zult moeten veranderen als je niet achterop wilt raken. Voor BHV is dat niet anders. Sterker nog… dit biedt mogelijkheden om BHV van het ietwat stoffige imago af te helpen en er een interessant en boeiend onderdeel van de bedrijfsveiligheid van te maken. Neem de BHV-(herhaling) opleiding onder de loep en verdiep je in de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Praatje, plaatje en daadje in een muffig zaaltje heeft zijn langste tijd gehad. In dit blog staat de vraag centraal, hoe gaan we BHV’ers opleiden in de toekomst.

Corona heeft gezorgd voor innovatie

Ondanks, of liever gezegd dankzij, de coronaperiode zijn er veel nieuwe initiatieven ontstaan om op een andere manier BHV’ers op te leiden en geoefend te houden. Zo werken inmiddels verschillende opleiders met hybride opleidingen , die vaak ook blended learning worden genoemd. Hierbij wordt de het theoretisch deel van de opleiding online gevolgd wordt, waarbij later de praktijk geoefend wordt. Deze manier speelt goed in op de nieuwe werksituatie binnen bedrijven. Het hybride werken is inmiddels binnen veel organisaties een arbeidsvoorwaarde geworden. Er zijn instructeurs die opleidingen verzorgen met virtual reality (VR) en augmented reality (AR) waardoor je ‘levensecht’ kunt oefenen.

BHV vanuit huis

De middelen zijn er, de mogelijkheden ook maar ik heb nog niet gehoord dat t ook echt gebeurd: een BHV-opleiding helemaal vanuit huis. Ja, er zijn opleiders die roepen dat ze hun cursisten een volwaardige BHV-opleidingen vanuit huis aanbieden. Maar dan bedoelen ze een soort filmpjes-kijk-cursus. Dat is niet wat ik hier bedoel. Ik bedoel dat je net als bij het bekende blended learning, de theorie door de cursist plaats- en tijdonafhankelijk laat doornemen. En dat je vervolgens bijvoorbeeld met VR of AR de ook vaardigheden kan aanleren. De deurprocedure, blussen, reanimeren, ontruimen, gebouwkennis. Het aanleggen van verbanden lijkt me lastiger, maar wie weet is het er al of komt dat nog.

Stilstand is achteruitgang

Door gebruik te maken van nieuwe opleidingsvormen en digitale technieken draag je bij aan een beter imago voor de BHV. In veel organisaties zie ik nog terug dat met name de wat oudere, ervaren medewerkers zich aanmelden voor de BHV. Wil je een gemotiveerd BHV-team met medewerkers die een goede afspiegeling zijn van de collega’s binnen het bedrijf? Dan zul je de opleidingen aantrekkelijker moeten maken voor de jongere collega’s. Digitalisering zal zich snel blijven ontwikkelen. Het is dus goed om deze ontwikkelingen in de gaten te houden. Door een afwachtende houding aan te nemen, blijf je achter de feiten aanlopen. Want zeg nou eerlijk….had jij in 2019 voorspeld dat we hybride werken in 2023 de normaalste zaak van de wereld zouden vinden? Niet gek dus om je te verdiepen in bijvoorbeeld artificial intelligence (AI). Dat brengt ons in de nabije toekomst ongetwijfeld weer nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld door eenvoudiger maatwerk te kunnen leveren voor het opleiden van je BHV’ers.

Succes! Laat je me weten welke innovaties jij doorgevoerd hebt of van plan bent om door te voeren? Hoe ga jij jouw BHV’ers opleiden in de toekomst?

 


 

nadenken over toekomst van BHV opleiden van BHV'ers is ook vooruitkijken Swipe jij door de BHV-opleiding heen VR AR en AI voor BHV hoe ga jij jouw BHV'ers opleiden in de toekomst