Afgelopen zomervakantie stond ik op een camping. In de badkamer viel mijn oog op een CO2-blusser. ‘Gekke plek voor een dergelijke brandblusser’, dacht ik. Navraag bij de beheerder leverde mij het antwoord op dat het brandpreventiebedrijf juist dit type had opgehangen omdat bedoeld was tegen vloeistofbranden. En hoewel daar geen woord aan gelogen is, vond ik het bijzonder dat ik een ruimte met één douche en twee toiletten juist dit type blusser zag hangen. Een puntje van detail: vloeistofbranden of brandbare vloeistoffen. Een foutje van het bedrijf maar in mijn ogen wel een knullige. Het ene brandje is nu eenmaal niet het andere brandje. Hout brandt anders dan plastic of frituurvet. Kortom het maakt wel degelijk verschil welke brandblusser je pakt. Het is dus van essentieel belang dat de beschikbare brandblussers ook daadwerkelijk geschikt is voor de ruimte waar deze aanwezig zijn. Helaas kom ik in de praktijk regelmatig meer bijzondere combinaties tegen.

Schuim, poeder of CO2?

Er zijn tal van brandblussers op de markt. Een klein resumé: een (sproei)schuimblusser bestaat uit een mengsel van water en AFFF-schuuim en heeft een hoge bluscapaciteit. Je kunt hiermee in korte tijd de schade beperken. Een poederblusser heeft een vulling van een speciaal poeder en heeft een zeer krachtig blusvermogen en kan breed ingezet worden. De poederblusser heeft als nadeel dat hij veel nevenschade veroorzaakt. Daarentegen is deze blusser wel vorstbestendig. De CO2 blusser heeft een droog en onschadelijk blusmiddel en is ideaal voor het blussen van apparatuur omdat deze geen stroom geleid. Om een juiste keuze te maken in de verschillende soorten handbrandblussers, stel je jezelf de volgende vragen.

  • Welke materialen zijn er aanwezig in de ruimte waar de brandblusser komt?
  • In welke brandklasse vallen deze materialen?
  • Welke brandblusser past er bij de brandklasse?

Verschillende brandklassen, verschillende blusmiddelen

Makkelijk gezegd, maar hoe zit dat ook alweer? Er zijn vijf verschillende brandklassen te onderscheiden. Deze zijn medebepalend voor de keuze van je brandblusser.

Brandklasse Blusmiddel is geschikt voor Blusdeken Poederblusser Sproeischuim Brandslanghaspel CO2-blusser Metaal/D-blusser Vet-F-blusser
brandklasse A vaste, niet smeltende stoffen zoals hout, papier, textiel en verpakkingsmateriaal
brandklasse B vloeistoffen en smeltende vaste stoffen zoals olie, benzine, was, kunststoffen, vet en oplosmiddelen
brandklasse C gassen zoals LPG, butaan, propaan en aardgas. Zet hiervoor een poederblusser in en draai de gaskraan dicht om de kans op een explosie te beperken!
brandklasse D metalen zoals aluminium, magnesium en natrium. Kies hier voor een metaalbrandblusser. Dit is een poederblusser die specifiek geschikt is voor brandklasse D
brandklasse F vetten zoals bakolie, frituurvet en andere plantaardige- of dierlijke vetten. Blusmiddelen die je hiervoor in kunt zetten een sproeischuimblusser of vetblusser die geschikt zijn voor brandklasse F.

 

Brandklasse E (elektriciteit) is in Nederland komen te vervallen. Wanneer kortsluiting ontstaat in bijvoorbeeld een elektrisch apparaat is elektriciteit weliswaar de veroorzaker, en afhankelijk of het materiaal smelt valt deze in brandklasse A of B.

Wat past bij jouw (werk)omgeving?

Nu je weet welke brandklassen er zijn is het wat makkelijker om de juiste handblusser te kiezen. Je gaat uit van de materialen die er voornamelijk in de desbetreffende ruimte aanwezig zijn. Voor kantoren, magazijnen en verblijfsruimten kom je dan al snel uit bij een sproeischuimblusser behorende bij brandklasse A, B en C. Maar voor een technische ruimte kun je beter kiezen voor een CO2 blusser behorende bij brandklasse B. Is de keuken van het bedrijfsrestaurant voorzien van een frituurpan, dan kun je juist weer beter uit de voeten met een vetblusser in de brandklasse ABF.

Is er dan nog meer waar ik rekening mee moet houden?

Jazeker! Kijk ook naar de inhoud van een blusser. Wil je een beginnende brand blussen dan wil je niet met lege handen staan. Voor zakelijk gebruik is een blusser met een minimale inhoud van 6 liter of 6 kilo vereist. En…ook niet onbelangrijk; laat je blusser minimaal eens per twee jaar keuren en onderhouden door een extern bedrijf. Vergeet niet om te zorgen dat je makkelijk bij de brandblussers kunt komen. Dat lijkt misschien een open deur, maar dat bereikbaarheid van blusmiddelen niet altijd prioriteit heeft bewijst mijn video met “opvallende situaties” in de praktijk.

Twijfel je over welke brandblussers jij nodig hebt?

Neem dan contact op met het bedrijf dat het onderhoud verzorgd. Met de informatie uit dit artikel ben je in ieder geval goed voorbereid.

 


 

blusmiddelen door Marieka Baars (1) blusmiddelen door Marieka Baars (2) blusmiddelen door Marieka Baars (3) blusmiddelen door Marieka Baars (4) blusmiddelen door Marieka Baars (5)