Dagelijks zijn er bijna 650 brandmeldingen. De meeste daarvan op vrijdag, zaterdag of zondag. De kosten kunnen oplopen in de vele miljoenen. Deze ingrijpende situatie heeft een veelvoud van gevolgen. Maar liefst 25% van de branden ontstaat door menselijk handelen. Na ‘oorzaak onbekend’ staat kortsluiting op de derde plaats van oorzaken van brand. Het voorkomen van brand is in ieders voordeel. Jij bent onderdeel van de oplossing: brandpreventie. Jouw rol al BHV’er is niet alleen om een beginnende brand te kunnen blussen, maar ook om ‘m te voorkomen.

Blusmiddelen

Als aanvulling op de wettelijke verplichte aanwezigheid van brandslanghaspels zijn in veel gebouwen op verschillende blusmiddelen opgehangen. Dit kan een blusdeken of een handbrandblusser zijn. Doel van deze middelen is om een beginnende brand zo snel mogelijk na het ontdekken te kunnen bestrijden.

Brandveilig gedrag

Onveiligheid is vaak maar ‘even’. Die pallet staat maar ‘even’ voor de nooddeur. Dozen met spullen staan echt maar kort in de technische ruimte. Die brandgevaarlijke werkzaamheden zijn zó klaar. Het gaat vaak goed. Maar als het mis gaat, is het al snel écht goed mis. Brandpreventie is meer dan alleen het ophangen van handbrandblussers. Belangrijker is het om je bewust te zijn van de risico’s en de mogelijke gevolgen ervan. Spreek de ander aan op het onveilige gedrag door een vraag te stellen. ‘Heb je gezien dat je hierdoor de vluchtweg blokkeert?’ of ‘Hoe kom ik zo meteen bij de luchtbehandelingskast als er zoveel spullen staan?’.

Brandpreventie vraag om gezond boerenverstand

Veiligheid en brandpreventie is voor een deel GBV; gezond boerenverstand. Een stekkerdoos drie keer doorlussen en elk beschikbaar stopcontact tegelijkertijd gebruiken, is vragen om moeilijkheden. Elektrische apparatuur zoals een waterkoker of koffiezetapparaat van thuis, mag je daarom ook vaak niet op de werkplek gebruiken. De kans bestaat dat er een wildgroei aan elektrische apparaten ontstaat. Zeker in gebouwen met verouderde elektroleidingen is dit zeker een punt van aandacht.

Rook ruiken = BHV alarmeren

Het voorkomen van brand is het streven, maar soms is het gewoon pech. Dan is het zaak dat je weet hoe te handelen. Ruik je een brandlucht? Alarmeer dan direct de BHV via het interne alarmnummer. Zie je daadwerkelijk een brand? Druk dan de dichtstbijzijnde handbrandmelder in. Hierdoor gaat het ontruimingsalarm af. Houd je aan de ontruimingsprocedure en volg de instructies van de bedrijfshulpverleners op.