Ik weet dat lang niet elke werkgever zo enthousiast over BHV als ik. De werkgevers die bedrijfshulpverlening afdoen als onzinnig en duur, kunnen nog wel eens schrikken van de boetes die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) kan opleggen. De inspectie SZW houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, waaronder de bedrijfshulpverlening. Zij let op bijvoorbeeld het aantal bedrijfshulpverleners en de kwaliteit van gevolgde opleiding. Maar ook de organisatie van de BHV in relatie tot de aanwezige risico’s in het bedrijf. De inspectie SWZ kan boetes voor het niet regelen van de BHV opleggen en die zijn niet mals.

Inspectie SWZ wil antwoorden

Wanneer de inspectie SWZ op jouw stoepje staat, zullen ze een aantal zaken willen weten, zoals:

  • is er een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie?
  • Is de RIE besproken met de medewerkers?
  • En is op basis van deze gesprekken de organisatie van BHV opgezet?
  • Heeft een arbodienst de RI&E beoordeeld?
  • In hoeverre is de BHV goed geregeld in geval van bijzondere omstandigheden? Denk hierbij aan seizoensarbeid of ploegendienst.
  • Hoe en in welke mate wordt er geoefend?
  • Hoe en in welke mate blijft de kennis van de bedrijfshulpverleners op peil, bijvoorbeeld door herhalingen>
  • Hoe is de samenwerking met andere bedrijven (zoals andere huurders) schriftelijk vastgelegd en zijn bevoegdheden,
    taakverdeling en verantwoordelijkheden beschreven?

Geen ongeval kan toch geld kosten

Wanneer een werkgever de bedrijfshulpverlening niet (voldoende) heeft georganiseerd, kan en zal de inspectie SZW een boete opleggen. Zij zal daarbij geen rekening houden hoe groot of klein de organisatie is! Boetes voor het niet regelen van de BHV hebben betrekking op artikel 3, lid 1, paragraaf e, en artikel 15 uit de Arbowet. Op www.zelfinspectie.nl kun je zelf nagaan wat mogelijke boetes kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven:

Het ontbreken van een arbobeleid kost je bij het constateren hiervan (de eerste keer) € 3.000. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd wanneer dit de tweede keer is dat dit wordt geconstateerd en verdrievoudigd wanneer het om de 2e herhaling gaat of bij een ernstige overtreding. Wanneer een medewerker hierdoor in het ziekenhuis komt wordt de factor 4 aangehouden en bij het overlijden van deze persoon x 5 gedaan.

Bij het ontbreken van een BHV team ( zie artikel 14a, ‘De deskundige werknemers en andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, en de werknemers van een arbodienst, werken bij het verlenen van bijstand aan een werkgever samen’) is de BHV boete in eerste instantie € 750 maar oplopen tot € 3.750.

Business case

De gehaaide werkgever zal misschien denken ‘ach, het is een kwestie van een business case: wat is de kans dat ik gepakt wordt en de daarbij behorende boetes afgewogen tegen besparing door het niet organiseren van de BHV‘. Ja, dat zou je kunnen denken. Maar de vraag is ook of jouw bedrijf het ook redt wanneer je negatief in de publiciteit bent gekomen omdat je het allemaal niet zo nauw nam. Ken je die aspergesteler uit Someren nog? Niet alleen het bedrijf om zeep geholpen maar ook privé een heel flinke aanslag. Is dat het allemaal waard? Nee, die boetes voor het niet regelen van de BHV kun je echt beter voorkomen want genezen is soms al te laat.