Lang niet iedereen die BHV’er is, wil die taak ook vervullen. Maar bedrijven willen ook lang niet altijd mensen aanwijzen als ‘vrijwilliger’. Als stimulans om mensen toch BHV’er te laten zijn, wordt er nog al eens een vergoeding tegenover gesteld. Dat kan een tientje per maand zijn, maar afhankelijk van de rol ook enkele honderden euro’s per jaar. Maar wat zegt de wet hierover, heb je als BHV’er recht op een vergoeding?

JA, de kosten moeten worden vergoedt!

Als je de Arbowet er op naleest, kom je artikel 20, lid 4 tegen. Hier staat “de vergoeding van de kosten die is verschuldigd in verband met de afgifte van een certificaat of het geven van een aanwijzing“. Of te wel, de kosten voor het volgen van een opleiding, die moeten vergoedt worden. Maar ook voor benodigde materialen zodat de BHV’er zijn rol goed kan vervullen. Dat houdt overigens wel vaak  in dat aanschaf van materiaal alleen vergoedt hoeft te worden wanneer de werkgever dat noodzakelijk vindt. In de praktijk worden veruit de meeste BHV’ers opgeleid bij een aanbieder die geselecteerd is door de werkgever. En wordt BHV materiaal zoals zaklampen, handblusmiddelen en vestjes centraal ingekocht.

NEE, volgens de wet niet!

Er is niet vastgelegd dat een BHV’er recht op een vergoeding heeft, zoals dat voor een functie wel geldt. Ook is in de Arbowet niet opgenomen dat de werkgever een tijd-voor-tijd regeling hoeft aan te bieden. Er is daarom ook bij een aantal organisaties de vergoeding afgeschaft, zoals een tijdje geleden bij de Universiteit van Utrecht dat voor onrust onder de receptiemedewerkers zorgde.

Maar ook hier verschilt de praktijk van de theorie: cursussen worden grotendeels tijdens werktijd gevolgd en de medewerker krijgt gewoon doorbetaald en hoeft er dus geen vrije dag voor op te nemen. Medewerkers die in deeltijd werken, compenseren de cursusdag in goed overleg, op een ander moment.

BHV’er recht op een vergoeding: theorie versus praktijk

Zoals gezegd, in de praktijk worden BHV’ers als extra stimulans of bedankje een extra vergoeding uitbetaald. Dergelijke afspraken hierover zijn dan opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. Bij verschillende organisaties zoals bij de TU Delft wordt de hoogte van de vergoeding ook bepaald door de duur dat BHV’er de taak vervuld.

 

Lees verder